РК Црвенка – РК Смедерево, Руски Крстур 20.11.2021. год.